Polttoöljy

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Testi kertoo lahjomattomasti, että vasemmanpuolimmaisessakin näytteessä on dieselpolttoaineen seassa jäämiä polttoöljyn käytöstä.

Polttoöljy eli lämmitysöljy on maaöljyn jalostustuote. Sitä käytetään lämmitykseen ja dieselmoottorien tai höyrykoneiden polttoaineena.

Kevyt polttoöljy[muokkaa]

Kevyt polttoöljy koostuu etupäässä alkaanisarjan hiilivedyistä, joiden molekyyleissä on 15–19 hiiliatomia (C15H32, C16H34, C17H36, C18H36 ja C19H40) Sitä polttoöljyä käytetään lämmityspolttoöljynä eli talojen lämmitykseen öljypolttimissa. Moottoripolttoöljyä voidaan käyttää myös dieselmoottorien polttoaineena. Se on pääosin peräisin maaöljyn tisleestä (polttoöljy nro 2), mutta kevyeen polttoöljyyn voidaan sekoittaa raskaammista tisleista tai tislausjäännöksestä eli alitteesta koostuvaa polttoöljyä (polttoöljy numero 4).

Kevyen polttoöljyn energiasisältö on n. 10 kWh/litra (11,8 kWh/kg tai 42,7 MJ/kg). Kevyen polttoöljyn tiheys on 0,8–0,9 kg/dm³. Litrasta polttoöljyä muodostuu palamistuloksena noin 2,7 kg hiilidioksidia ja noin 560 g vettä.

Suomessa nykyisin käytettävä polttoöljy on vähärikkistä, tyypillisesti lämmitysöljy sisältää alle 0,1 % rikkiä. Jos palokaasujen lämpötila laskee alle 100 °C:n, rikkidioksidi muodostaa kondensoituneen veden kanssa happoliuoksen, joka syövyttää vähitellen tiilisavupiipun saumoja. Tästä syystä öljypolttimen hormiin asennetaan useimmiten haponkestävä sisäputki.

Moottoripolttoöljyn ominaisuudet sopivat moottorikäyttöön lämmitysöljyä paremmin. Kevyestä polttoöljystä on olemassa talvi- ja kesälaatuja, laatujen ero on käyttökelpoisuus pakkasessa. Myös polttoöljyn setaaniluku vaihtelee tuotteiden välillä. Jotkut toimittajat myyvät lämmityskäyttöönkin vain yhdistettyä lämmitys- / moottoripolttoöljyä, joka täyttää dieselmoottorien polttoaineelle asetetut EN590-vaatimukset (esim. Neste Oil, St1 ja Shell).

Työkoneiden diesel-moottoreihin tarkoitettu moottoripolttoöljy on vähemmän verotettua, ja sen käyttö tieliikenteessä johtaa ankariin veroseuraamuksiin ja sakkoihin kiinni jäätäessä. Veneissä on pitänyt käyttää vuoden 2008 alusta alkaen verollista dieselpolttoainetta. Verottomaan kevyeen polttoöljyyn lisättiin Suomessa aiemmin punaista väriainetta, furfuraalia. Nykyään väriaineena käytetään niin sanottua eurokeltaista, Solvent Yellow 124, joka pH-arvon laskiessa värjäytyy punaiseksi. Väriainetta jää polttoainesäiliöön pitkään vaikka käytön jälkeen tankkaisikin tavallista dieseliä.

Sekä lämmitys- että moottoripolttoöljystä käytetään suomen puhekielessä sanaa löpö, joka on peräisin lämmityspolttoöljyn lyhenteestä LPÖ.

Raskas polttoöljy[muokkaa]

Raskas polttoöljy (engl. residual fuel oil, bunker fuel) koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden molekyyleissä on ainakin 20 hiiliatomia. Sitä käytetään lähinnä laivoissa ja suuremmissa lämpövoimaloissa. Kysynnän vähäisyyden takia se on edullisempaa kuin kevyt polttoöljy. Raskas polttoöljy varastoidaan ja kuljetetaan lämmitettynä. Se täytyy lämmittää yli 100 °C:n lämpötilaan ennen kuin sitä voidaan käyttää dieselmoottorin polttoaineena.

Raskas polttoöljy kostuu maaöljyn raskaista tisleistä tai alitteista, joita on voitu hajottaa krakkaamalla. Sen tiheys vaihtelee 0,9 – 1,0 kg/dm³, sen lämpöarvo on n. 11,8 kWh/litra (40,6 MJ/kg). Raskaan polttoöljyn sulamispiste vaihtelee välillä -1 °C – +35 °C. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus voi olla jopa 4 %.